Onderzoekprojecten

Computerondersteund samenwerken bij argumentatieve tekstproduktie (COSAR)

Projectleider(s) Prof. dr. G. Kanselaar

dagelijks projectleider: Dr.G. Erkens

Onderzoeker(s):  Drs. M. Prangsma (vanaf 1-9-2000), Dr.J.E.B. AndriessenDr.J.L. van der Linden, drs. J. Jaspers, Dr. H. Schijf (tot 1-10-2000)

looptijd: drie jaar vanaf 1-12-1998

Samenvatting 

NWO-project 575-33-008

Dit onderzoek richt zich op de invloed van ICT-ondersteuning op het plannen bij het samen schrijven van argumentatieve teksten door tweetallen leerlingen uit het voortgezet onderwijs. In een ICT-Internetomgeving worden computerprogramma's aangeboden (ICT-tools) die verschillende onderdelen van het planningsproces bij het schrijven, met name het organiseren en lineariseren van inhoud, ondersteunen. Verwacht wordt dat deze tools de co÷rdinatie in de samenwerking tussen de leerlingen bij het schrijven bevorderen. Onderzocht wordt in hoeverre het gebruik van de ICT-tools van invloed is op de kwaliteit van het co÷peratieve schrijfproduct (naar consistentie en coherentie) en op de co÷rdinatie tussen de leerlingen (checking, focusing en argumenteren) bij het samen schrijven. Verschillen in planningsactiviteiten vooraf en tijdens tekstformulering worden nagegaan.

Het project is in februari 2002 met een eindverslag afgesloten.

Erkens, G., Prangsma, M.E., Jaspers, J.G.M., & Kanselaar, G., (2002) Computer support for collaborative and argumentative writing. Eindrapport NWO-project 575-33-008. Utrecht: ICO-ISOR Onderwijsresearch. ISBN 90-6709-053-0 (pp. 214).