Onderzoekproject

Regulatie in kennisconstructie bij samenwerkend schrijven 

Projectleider(s)  Dr.J. Andriessen (co-promotor)

Promotor: Prof. dr. G. Kanselaar 

Onderzoeker(s): Drs. Chiel van der Puil (nwo-aio)

NWO-project 411-21-117

Dit onderzoek betreft effecten van verschillende vormen van ondersteuning in de elektronische leeromgeving op het samenwerkingsproces bij het schrijven van argumentatieve teksten. In dit project is de taak niet primair gericht op het inzicht krijgen in een bepaald domein, maar op de kwaliteit van argumentatieprocessen bij schrijven. De vraag is in hoeverre verschillende vormen  van ondersteuning  en structurering in de taakomgeving en van de communicatie (meer of minder voorstructureren van soorten argumenten) de kwaliteit van het argumentatieproces be´nvloeden.