Historische begrippen leren in een interactieve leeromgeving'

Projectleider(s) Prof. dr. G. Kanselaar (promotor) en Dr. C. van Boxtel (co-promotor)

Onderzoeker(s):  Dr(s). J. van Drie (aio)

Het promotie-onderzoek richt zich op de wijze waarop samenwerken tussen leerlingen aan onderzoeksopdrachten in een multimediale leeromgeving kan bijdragen aan het leren van begrippen in o.a.. het geschiedenisonderwijs. Onderzoeksvragen zijn: welke communicatieve en cognitieve processen die optreden bij samenwerkend leren in een multimediale leeromgeving dragen bij aan het verwerven van bijv. historische kennis bij onderzoeksopdrachten? Hoe be´nvloeden kenmerken van de onderzoeksopdrachten en kenmerken van de structuur en representatievormen van informatie in multimediale vorm deze processen?

Het onderzoek is ingebed in het thema ‘Interactive Learning’  van Onderwijskunde Utrecht

Onderzoek afgerond met dissertatie op 22-12-2005:

Van Drie, J. (2005, 20 dec.). Learning about the past with new technologies. Fostering historical reasoning in computer-supported collaborative learning Promotor: Prof. dr. G. Kanselaar, co-promotor: Dr. C. van Boxtel. (ISBN 9090200770).