Onderzoekprojecten

Ontwikkeling en beoordeling van onderzoeksvaardigheden in het studiehuis

Projectleider(s) Prof. dr. G. Kanselaar, Prof. Dr.K. Stokking

Onderzoekers: drs. J. Veenhoven (aio)

Samenvatting

Het onderzoek betreft de analyse en operationalisering van deelvaardigheden binnen de onderzoeksvaardigheden, zoals opgenomen in de examenprogramma's voor HAVO en VWO. Aanvullend wordt nagegaan hoe deze deelvaardigheden zich (kunnen) ontwikkelen en hoe deze kunnen worden beoordeeld. Methoden en technieken: case study, enquete, inhoudsanalyse, interviews, literatuuronderzoek

Project is afgesloten met een dissertatie op 5-11-2004

Veenhoven, J. (2004, 5 nov.). Begeleiden en beoordelen van leerlingonderzoek. Een interventiestudie naar het leren ontwerpen van onderzoek in de tweede fase bij aardrijkskunde. Promotores: Prof. dr. K. Stokking, & Prof. dr. G. Kanselaar. (ISBN: 90-393-3846-9).