Elektronisch argumenteren en kennisconstructie

Projectleider(s) Prof. dr. G. Kanselaar, Dr.J. Andriessen (co-promotor)

Onderzoeker(s):  Drs. E. Munneke-de Vries (aio)

Een onderzoek naar didactiek en interactie bij computerondersteunde onderwijsvormen in een elektronisch netwerk, met name bij argumentatieve discussietaken.

De projectdoelen zijn:

Inzicht vergroten in de rol van argumentatie bij leren met nieuwe media.

Ontwikkelen van bruikbare analysemethoden vooronderzoek naar kennisconstructie bij samenwerkend leren.

Analyse van het verband tussen taak-kenmerken, leeromgeving, student-kenmerken en communicatieve processen bij discursieve taken, met name wat betreft kennisconstructie.

Opstellen van algemene richtlijnen voor het ontwikkelen van interactieve telematica toepassingen in het hoger onderwijs voor argumentatieve discussie.

Het onderzoek is ingebed in het thema ‘Interactive Learning’  van Onderwijskunde Utrecht