Onderzoekprojecten

Een realistische benadering van leerprincipes in een ICT-leeromgeving

 

Projectleider(s)Prof. dr. G. Kanselaar

Onderzoeker(s): Drs. H. Beemer, Drs.F. van  Galen,  Dr.K.P.E. Gravemeijer, Prof.dr.J. de    Lange, Dr. G. Erkens

Samenvatting

NWO-project 575-33-002

De inzet van ICT - in de vorm van een exploratieve leeromgeving - biedt in principe de mogelijkheid om meer ruimte voor eigen, construerende activiteit van leerlingen te creŽren. Onbekend is echter hoeveel structurering nodig is in de opdrachten. Aan de hand van een te ontwikkelen onderwijspakket rond grafieken, tabellen en (woord)formules zal worden onderzocht wat het effect is van een meer open of meer gesloten vorm op het leerproces van de leerlingen en op het leerresultaat. Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van het programma 'Measurement in Motion'. Methoden en technieken: analyse, methodiekontwikkeling

Afgerond mei 1999, rapport te bestellen bij ISOR en Freudenthal Instituut

Kanselaar, G., Galen, F. van, Beemer, H., Erkens, G., & Gravemeijer, K. (1999). Grafieken leren met de computer. Utrecht: ISOR en Freudenthal Instituut (ISOR 99.05). . ISBN 90-6709-034-4