Onderzoekprojecten

Statistische mini-tools in een ICT-leeromgeving

Projectleider(s) Gravemeijer, Prof. dr.K.P.E.

Promotor(es): Lange, Prof.Dr.J. de , Prof. dr. G. Kanselaar,

Onderzoeker(s) : Drs. A. Bakker (oio)

Samenvatting

project in NWO-aandachtsgebied

Doel van dit project is te onderzoeken hoe een serie computer-ondersteunde 'statistische mini-tool' kan worden ingezet om een reinvention proces te realiseren. Het gaat hier om een opeenvolging van mini-tools die gebruik maken van informele grafische representaties die aansluiten op het actuele kennis- en begripsniveau van de leerling. Kern van de leergang betreft de ontwikkeling van statistische tools als histogram, boxplot en scatterplot in samenhang met de conceptuele ontwikkeling van centrale statistische noties. Probleemstelling : Hoe kunnen statistische mini-tools in een lCT-leeromgeving ertoe bijdragen dat de leerlingen in een proces van guided invention conventionele grafische representaties ontwikkelen in samenhang met de voor zinvol gebruik noodzakelijke statistische inzichten? Wat de statistische inzichten betreft wordt een concept centraal gesteld. Methoden en technieken: literatuuronderzoek

Dit project is afgerond met een dissertatie op 24-5-2004

Bakker, A. (2004, 24 mei). Design research in statistics education. On symmbolizing and computer tools . Promotores: Prof. dr. K. Gravemeijer, Prof. dr. G. Kanselaar, & Prof. dr. J. de Lange. NWO-grant 575-36-003B. Uitgave: Utrecht: CD-beta Press nr. 50-2004. (ISBN 90-73346-58-4).