Onderzoekprojecten

Project De Rietakker

Projectleiding: Prof. dr. G. Kanselaar

Projectuitvoering: Mevr. drs. R. Britsemmer-Wolbert

Achtergrond van het onderzoek

Medio 2000 werd basisschool De Rietakker in de Bilt verrast door KPN met een forse uitbreiding van de ICT-mogelijkheden: een volledig ingericht computerlokaal en een computerleeromgeving in de mediatheek, enkele PC's in ieder lokaal en 10 Laptops in een draadloos netwerk. Ook zijn er voorzieningen op het gebied van de infrastructuur zoals een intern computer-netwerk, projectie- en presentatie-media, aansluiting op Internet, mogelijkheden van KPN als educational service provider (ESP) met ELO WHIZZER en nieuwe educatieve software.

Doel van het onderzoek

Het ICO-ISOR onderzoek levert een bijdrage aan de invoering en het gebruik van de ICT-middelen op De Rietakker door een systematische evaluatie van het invoeringsproces gedurende drie jaar (van sept. 2000 tot sept. 2002)

Op 29 mei 2002 bracht minister Hermans een bezoek aan de school. Voor die gelegenheid is een kort rapportje gemaakt waarin de ervaringen van de afgelopen twee jaar zijn samengevat en een aantal foto's zijn geplaatst.

Downloaden van dit rapportje: klik op deze link Bezoek Hermans

 

Opdrachtgever: KPN