Onderzoekprojecten

Computeralgebra en de perspectieven om de leerlingen zelfstandig probleemoplossend te leren werken

Projectleider(s) Drijvers, Drs.P.

Onderzoeker(s): Dr.K.P.E. Gravemeijer, Prof. dr. G. Kanselaar, Drs.P. Drijvers

Samenvatting

Kernvragen van het onderzoek zijn : 1) Kan computeralgebra een bijdrage te leveren aan het op een hoger niveau begrijpen van algebraische bewerkingen? Meer specifiek gaat het daarbij om het constitueren van en redeneren met mathematische objecten binnen de algebra. 2) Stelt de beschikbaarheid van computeralgebra de leerling in staat om zelfstandiger en docent-onafhankelijker te leren? Het onderzoek leidt tot conclusies over de rol van computeralgebra bij het leren van algebra volgens het reinvention principe en bij het zelfstandig leren. Daarnaast leidt het tot uitgewerkte deelleergangen waarin deze inzichten verwerkt zijn. Het onderzoek levert een bijdrage aan de theorievorming rond zelfstandig leren en aan de theorievorming rond de rol van symboliseringen in het wiskunde-onderwijs op het nog vrijwel onontgonnen gebied van de computeralgebra. Methoden en technieken: literatuuronderzoek.

Project in kortlopendonderzoek van LPC, afgerond per 1-1-1999

Publikatie: P. Drijvers (1998). De Symbolische rekenmachine in de wiskundeles. Freudenthal Instituut en ISOR (Instituut voor OnderwijsResearch). ISOR-rapportnummer-98.18