Onderzoekprojecten

Interactief geschiedenis leren met behulp van visuele representaties

Projectleider(s) Dr. Carla van Boxtel

Onderzoeker(s):   Drs. M. Prangsma

looptijd: vier jaar vanaf 1-12-2002

Samenvatting 

NWO-project 411-01-004

Visuele representaties kunnen beschouwd worden als cognitief denkgereedschap en als communicatieve hulpmiddelen bij het samenwerkend leren. Het samen maken van representaties biedt goede mogelijkheden om het verwoorden, onderhandelen en samen construeren van betekenissen en samenhangen te ontlokken en ondersteunen. Het voorgestelde onderzoek richt zich op de vraag of het samen construeren van verschillende representaties in relatie tot elkaar kan bijdragen aan het verwerven van een chronologisch referentiekader bij het schoolvak geschiedenis. Voor het ontwikkelen van een chronologisch referentiekader is het noodzakelijk dat leerlingen inzicht krijgen in historische verschijnselen (structuren en ontwikkelingen) en (temporele en causale) relaties en dat zij deze kennis in samenhang ontwikkelen. In een experimentele studie wordt onderzocht in hoeverre het werken aan verschillende visuele representaties bijdraagt aan het verwerven van een chronologisch referentiekader en welke interactieprocessen de verschillende representaties ontlokken. Met name worden de effecten onderzocht van a) het samen  construeren van representaties en b) het maken van een gemeenschappelijk eindproduct (een tijdbalk) waarin verschillende visuele representaties aan elkaar gerelateerd moeten worden.