Onderzoekprojecten

  Kenmerken van krachtige leeromgevingen in natuurkunde-onderwijs

Keywords: COO leerproces leerpsychologie natuurkunde technologie voortgezet onderwijs ONDERWIJS

Projectleider(s) Prof. dr. G. Kanselaar

Samenvatting

Recente ontwikkelingen in de technologie evenals in de onderwijs- en leerpsychologie maken het mogelijk uitdagende en krachtige leeromgevingen te ontwerpen waarin onderwijsgevende en leerling tezamen een (exploratief) leerproces doormaken. Dit stelt hoge eisen aan de leraar. Er zijn thans meer 'open' omgevingen beschikbaar, die de onderwijsgevende veel vrijheidsgraden bieden waardoor de beslissingsruimte van de individuele leraar toeneemt. Inzicht wordt verkregen in de mogelijkheden en grenzen van leraren om als ontwerper van uitdagende en krachtige leeromgevingen te functioneren. Probleemstelling: (1) Welke zijn binnen het vak natuurkunde in het voortgezet onderwijs de kenmerken van 'krachtige, computerondersteunde leeromgevingen', uitgedrukt in termen van recente ontwikkelingen in de technologie en de cognitieve psychologie? (2) Welke gevalideerde ontwerpregels kunnen worden geformuleerd voor het creŽren van dergelijke omgevingen? (3) Over welke kennisbasis dienen leraren te beschikken voor het ontwerpen van 'krachtige, computerondersteunde leeromgevingen'? (4) Welke zijn de empirisch vastgestelde grenzen van de leraar als ontwerper van dergelijke leeromgevingen? Methoden en technieken: audiovisuele observatie, inhoudsanalyse, interviews, participerende observatie, toetsconstructie.

Dit project is afgesloten in 1999 met de publicatie:

Kanselaar,G. (Ed.) (1999) Krachtige leeromgevingen in het natuurkunde onderwijs. Utrecht: Universiteit Utrecht, ISOR. NWO-project 92024. ISBN 90-6709-039-5 (ISOR-00.03; pp. 232)