Onderzoekprojecten

Projectonderwijs in ICT-leeromgeving in de tweede fase vo (PRO-ICT).

Projectleider(s) Prof. dr. G. Kanselaar

Dagelijks projectleider: Dr. G. Erkens

Onderzoeker(s):  Dr. J.E.B. Andriessen,  drs. J. Jaspers

looptijd:  NWO-project 411-211-111, drie jaar vanaf 1-10-1999

Link naar Website van project

Samenvatting

In dit onderzoek richten wij ons op de vraag in hoeverre het proces van zelfstandig samenwerkend leren door cognitieve en metacognitieve ondersteuning middels ICT bevorderd kan worden. Onderzocht zal worden onder welke sociale en cognitieve voorwaarden een virtuele, gedeelde leeromgeving waarin verschillende tools (informatiebronnen, taakgerichte en communicatieve hulpmiddelen) beschikbaar zijn, samenwerkende leerlingen kan ondersteunen bij het zelfstandig uitvoeren van een praktijkopdracht in de gammavakken aardrijkskunde en geschiedenis in het studiehuis in de tweede fase van het vo. Met name wordt nagegaan in hoeverre deze middelen in de verschillende fasen van de planning, uitvoering en afsluiting van een onderzoeksproject door de leerlingen ingeschakeld worden om hun cognitieve belasting te verminderen en tot een verbetering in hun onderlinge co÷rdinatie tijdens het samenwerken leidt. In een tweetal experimenten zullen de effecten worden onderzocht van het gebruik van cognitieve versus metacognitieve ondersteuning op de ervaren taakbelasting en de onderlinge co÷rdinatie tijdens het proces van opdrachtuitvoering. Tevens wordt nagegaan of de inzet van ondersteunende tools samenhangt met de kwaliteit van de producten in de verschillende fasen.

Dit project is afgesloten met het rapport:

Gijsbert Erkens, Jos Jaspers, Marijntje van Gisbergen, Chris Phielix, Gellof Kanselaar (2003). Projectonderwijs in ICT-leeromgeving in de tweede fase vo. (Eindrapport PRO-ICT project NWO-411-211-111) (257 pps).